FAQ

Hieronder vindt u  de vaak gestelde vragen aan Advanced Vision.

1. Wat is supervisie?

Supervisie is een methodische begeleidingsvorm waarbij men leert door reflectie op werkervaringen. Er is altijd sprake van een supervisor en één of meer supervisanten. Supervisie is een intensieve vorm van begeleiding. Het is gericht op verdere ontwikkeling van het zelflerend en zelfsturend vermogen van de supervisant. Er is sprake van een ongebonden plek, waar in vrijheid gesproken kan worden over het eigen leren, eigen verantwoordelijkheid en hoe we leren aan oplossingen energie te geven.  ‘’We reflecteren (terugblikken) op wat wij leerden over onze vorige vragen en welke nieuwe gezichtspunten het gesprek ons opleverde. Een werkinbreng houdt in: een werkervaring, die een gevoel van verbazing, vreemdheid, onbegrip, twijfel, zorg of angst opriep. De inbrenger beschrijft de situatie, noteert gedachten en gevoelens bij het gebeurde, reflecteert over de situatie met behulp van eerder verworven ervaringen. Vervolgens worden eerder verzamelde kennis, ervaring en zo mogelijk wijsheid wakker door de tekst van de supervisant. Op basis van deze kennis ontstaan weer nieuwe vragen die aan de supervisant(en) voorgelegd worden. De gezamenlijke bewerking van een reflectie is daarmee bij uitstek een ophelderend proces.’’

2. Wat is supervisie niet?

Supervisie is geen therapie. De centrale vraag in supervisie is: hoe kom ik verder .In therapie ben je meer op zoek naar jezelf: wie ben ik?

3. Is er bepaalde voorkennis nodig om supervisie te kunnen ’doen’?

Nee. Het belangrijkste is dat je open staat voor nieuwe kennis, bereid bent positief tegen verandering te kijken en bereid bent om te leren. Ervaring en opleiding is hierin niet belangrijk.

4. Waarom zou ik als leidinggevende de medewerkers/studenten supervisie laten volgen?

Zoveel verschillende mensen als er zijn, zoveel redenen zijn er om een supervisietraject te (laten) volgen. Veel voorkomende redenen zijn:
*het (willen) leren oplossingsgerichter te communiceren en te werken,
*het leren vergroten van zelfvertrouwen,
*meer invloed leren uitoefenen op je eigen werkleven en op anderen,
*het leren vergroten van het vermogen om zelf (emotionele) problemen beter en sneller op te lossen,
*professioneler willen functioneren etc.

5. Wat is het verschil tussen supervisie en coaching?

Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij liggen op persoonlijke of vakmatige doelen of beide. Supervisie is meer een didactische methode om inzichten en ervaringen te leren omzetten in beroepsbekwaamheid. Het is een begeleidingsvorm gericht op het beter leren uitvoeren van professioneel werk.

6. Hoe verloopt het supervisietraject?

Supervisie verloopt volgens een bepaalde methodiek. Er is beginfase, midden fase en een eind fase. Bij elke fase aan het eind wordt geëvalueerd wat het resultaat tot dan toe is. De inhoud bestaat uit werkinbreng van de supervisant, de reflectie op de vorige zitting en de leervraag naar aanleiding van werkervaring/zitting. Supervisie en het materiaal in supervisie spelen  in het hier-en-nu. Na minimaal 10 en maximaal 15 zittingen wordt de supervisie afgerond en wanneer de beoordeling voldoende is, wordt er een LVSB-verklaring over de gevolgde supervisie uitgereikt.

7. Wat is klikevaluatie?

Na drie zittingen wordt gezamenlijk geëvalueerd of er een oprechte intentie , een ‘klik’ is tussen supervisor en de supervisanten. Of de wil er is, om samen onder begeleiding van supervisor, succesvol verder te komen met ieders persoonlijke leervragen.

8. Wat is het doel van supervisie?

Het doel van supervisie is onder andere, dat de medewerker (supervisant) meer inzicht krijgt in zijn handelen en kan dit duurzaam veranderen c.q. verbeteren.

Heb je een vraag die hier niet staat vermeld? Stuur dan hier een e-mail en je vraag wordt binnen 24 uur beantwoord.